Úroveň 14 XP 1,929
71 XP pro dosažení 15. úrovně
Odznaky