เลเวล 30 XP 6,222
178 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 31
เหรียญตรา