Úroveň 30 XP 6,242
158 XP pro dosažení 31. úrovně
Odznaky