เลเวล 9 XP 936
64 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา