Úroveň 9 XP 936
64 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky