เลเวล 17 XP 2,528
72 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 18
เหรียญตรา