Úroveň 17 XP 2,528
72 XP pro dosažení 18. úrovně
Odznaky