เลเวล 8 XP 836
64 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา