Úroveň 8 XP 836
64 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky