Úroveň 11 XP 1,381
19 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky