เลเวล 16 XP 2,279
121 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 17
เหรียญตรา