Úroveň 16 XP 2,279
121 XP pro dosažení 17. úrovně
Odznaky