เลเวล 38 XP 9,271
329 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 39
เหรียญตรา