เลเวล 32 XP 7,174
26 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 33
เหรียญตรา