Úroveň 32 XP 7,174
26 XP pro dosažení 33. úrovně
Odznaky