เลเวล 75 XP 32,117
683 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 76
เหรียญตรา