Úroveň 75 XP 32,117
683 XP pro dosažení 76. úrovně
Odznaky