เลเวล 23 XP 3,929
271 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 24
เหรียญตรา