Úroveň 23 XP 3,929
271 XP pro dosažení 24. úrovně
Odznaky