เลเวล 8 XP 835
65 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 9
เหรียญตรา