Úroveň 8 XP 835
65 XP pro dosažení 9. úrovně
Odznaky