เลเวล 10 XP 1,064
136 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา