Úroveň 10 XP 1,064
136 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky