UNKNOX ⇆
Austria
 
 
Dein sicherer Weg Skins zu verkaufen!
comment first!
https://steamcommunity.com/tradeoffer/new/?partner=152022827&token=7wJ1EaiF
Rời mạng
Vật phẩm muốn trao đổi
788
Vật phẩm đã sở hữu
9.715
Trao đổi đã thực hiện
14.223
Giao dịch tại chợ
trading/buying/selling skins & buff balance

I am interested in any offers. So just send me one. You can find all important links below this text.

Cash REP [csgo-rep.com]

Buff store [buff.163.com]⚠️ Be aware of Scammers ⚠️
This is the only profile I use to communicate with you

Account information:

:csgo_crown:Steamlevel: 76
:csgo_crown:on Steam since: 26.10.2013
:csgo_crown:customURL: https://steamcommunity.com/id/UNKNOXX/
:csgo_crown:Trades made: 9.583+
:csgo_crown: Market transactions: 13.857+


Please be careful.
Trò chơi yêu thích
Nhóm yêu thích
iBUY؜POWDER - Nhóm công khai
553
Thành viên
10
Đang chơi
114
Trên mạng
31
đang trò chuyện
Trưng bày video
⨻ Hate ⨻ (CSGO)
7 1
Trưng bày ảnh nghệ thuật tiêu biểu
BFK Slaughter
1
Trưng bày ảnh chụp
Hướng dẫn yêu thích
1.233 đánh giá
How To Understand these beer-drinkin, salty creatures. Study Carefully! In this guide I will teach you how to play with germans
Hoạt động gần đây
8,8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg06
10,7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg06
3.944 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg06
motion 14 Thg06 @ 9:57am 
+rep
Val0rie 5 Thg03 @ 12:53pm 
<3
Pika 2 Thg03 @ 4:21pm 
+rep very nice and good
MrsEscaped 24 Thg02 @ 5:09pm 
:thehook:
󠁳⁧⁧ 1337 5 Thg02 @ 7:07pm 
Nachts um 4 gibt es immer die besten deals xD
AKIRA 4 Thg01 @ 1:54pm 
Signed by Ersaan :dogepaw: