เลเวล 26 XP 5,070
30 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 27
เหรียญตรา