Úroveň 26 XP 5,070
30 XP pro dosažení 27. úrovně
Odznaky