เลเวล 6 XP 606
94 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา