Úroveň 6 XP 606
94 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky