เลเวล 45 XP 12,744
256 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 46
เหรียญตรา