Úroveň 45 XP 12,745
255 XP pro dosažení 46. úrovně
Odznaky