เลเวล 15 XP 2,003
197 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 16
เหรียญตรา