Úroveň 15 XP 2,003
197 XP pro dosažení 16. úrovně
Odznaky