เลเวล 21 XP 3,598
2 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา