Úroveň 21 XP 3,598
2 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky