เลเวล 12 XP 1,469
131 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 13
เหรียญตรา