Úroveň 12 XP 1,469
131 XP pro dosažení 13. úrovně
Odznaky