Úroveň 44 XP 12,165
335 XP pro dosažení 45. úrovně
Odznaky