เลเวล 44 XP 12,165
335 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 45
เหรียญตรา