เลเวล 27 XP 5,233
167 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 28
เหรียญตรา