Úroveň 27 XP 5,233
167 XP pro dosažení 28. úrovně
Odznaky