Shahed 238
Islamic Republic of Iran
 
 
Понастоящем извън линия
Скорошна дейност
1 387 изиграни часа
последно пускане 21 апр.
7,2 изиграни часа
последно пускане 7 апр.
0,7 изиграни часа
последно пускане 23 февр.