Kenso
United Kingdom (Great Britain)
 
 
a̓̀̅̿͏̙̙͙͇ͅa͉̝̹ͦ̃͂̉͗͢͠a̧̲̦̫̺ͫ̓͋͗͌̐̀̎͜a͔̪̹̗ͭ̓́ͅa͂͐̐̋͏͓̙͔̗̤͔͚a̪̟̲̦̘ͥͅa͖̟̜͓̠̗̪̩̟͒͂͗̿̋͋̒̕ǎ̸͈̜̤͔̣̝ͮ̂ͮ̌̎ͬ̅̊̀͜a̭̪̎ͩ͌̏̕͠å͓̥̭̍ͦͦ̓͗a̴̢̳̯̙̙͈̻̜͍̝͆̿̐̎̅a̠͖̜̤̥͎͔̔ͬ̏͋͐͌͌̽̄͝a̘̳̱̪͍̬̳̖͗̄ͧ̿a̶̷͔̗̤͉̠͍͍̙̿̓̉̽͜a̩̟̪ͪ̈́͊́
Currently Offline
Last Online 10 hrs, 54 mins ago
Artwork Showcase
Something something Christmas, yeah.
1
Achievement Showcase
1,713
Achievements
20%
Avg. Game Completion Rate

Recent Activity

1.7 hrs on record
last played on Jan 22
119 hrs on record
last played on Jan 22
318 hrs on record
last played on Jan 22
< >
Comments
bhop Feb 13, 2017 @ 7:30am 
ma ♥♥♥♥♥ ma ♥♥♥♥♥
Polurrr May 17, 2016 @ 6:43am 
………………….…………......„--~*'¯¯¯¯¯.'\
………….…………………… („-~~--„¸_…...Ì
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:....I EAT BLEACH LIKE: : „-"
:.:.:.:.:.:.:.:. IT'S♥♥♥♥♥: : :: ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„„~"
Polurrr Oct 8, 2015 @ 12:38pm 
Snowy: :crate: (Chat) Snowy has unboxed a Strange♥♥♥♥♥♥♥
Snowy: (Chat) Snowy: ♥♥♥♥.
KensoOoOo_: (chat) Kenso_: Literally :>
Snowy: (Chat) Snowy: Oh god
KensoOoOo_: ( ͡° ͜ʖ ͡°)
JellyDoge Jun 23, 2015 @ 8:18pm 
H3y m7 git a free unusu4l beer'♥♥♥♥♥♥( fokin mlg ) www.givemeavirus.com
Arbiticus Apr 14, 2014 @ 3:38pm 
Wut up! :spycon: