เลเวล 7 XP 706
94 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา