Úroveň 7 XP 706
94 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky