เลเวล 21 XP 3,503
97 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา