Úroveň 21 XP 3,503
97 XP pro dosažení 22. úrovně
Odznaky