เลเวล 10 XP 1,052
148 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 11
เหรียญตรา