Úroveň 10 XP 1,052
148 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky