CoreRed -♥ M.B.-
Preston   Ohio, United States
 
 
IDK what im doin tbh just tryna make it big
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 1 giờ, 1 phút trước

Hoạt động gần đây

4,606 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 22 Thg11
391 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg11
42 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg11
< >
Bình luận
CoreRed -♥ M.B.- 22 Thg10 @ 4:30pm 
<3 u 2 nexa
✪oo 15 Thg10 @ 12:51pm 
♥♥♥♥♥♥♥ player
oi mate there's a nudist in my s 17 Thg12, 2016 @ 12:28pm 
you better play league tonight chump
oi mate there's a nudist in my s 17 Thg12, 2016 @ 12:28pm 
preston is one thicc weeb ;)
ThePoshBanana 24 Thg12, 2015 @ 6:37am 
Plastic memories is the best romance/drama anime ive watched,Im glad you liked it bud :D
ThePoshBanana 24 Thg12, 2015 @ 6:34am 
+rep