Úroveň 13 XP 1,775
25 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky